Stort og eksklusivt vinsortiment
Landsdækkende team af vinkonsulenter
Professionel kundeservice & hurtig levering
506725787.jpg

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS OSKAR DAVIDSEN & CO.

I nedenstående kan du se Oskar Davidsen & Co’ politik for behandling af de personlige oplysninger, du udleverer, når du oprettes som kunde eller tilmelder dig vores nyhedstjeneste. Persondatapolitikken omfatter indsamling og behandling af de personlige oplysninger, du udleverer til Oskar Davidsen & Co.

Ved tilmelding til Oskar Davidsen & Co’ nyhedstjenester er vilkårene i Oskar Davidsen & Co’ persondatapolitik gældende, og du accepterer samtidig, at de data, du udleverer til Oskar Davidsen & Co, behandles i overensstemmelse med nedenstående:

I henhold til gældende persondatalovgivning er Oskar Davidsen & Co dataansvarlig, se nedenstående kontaktoplysninger:

Oskar Davidsen & Co
c/o Taster Wine A/S
Ringager 6
2605 Brøndby
CVR nr.: 61098828
Tlf.nr.: 43 45 14 22
E-mail: info@oskardavidsen.dk


INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle typer af oplysninger, der kan henføres til dig. Når du er registreret i vores database, indsamler og behandler vi alle dine personlige oplysninger.

De forskellige data behandles med henblik på at:

 • Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig i henhold til vores samhandelsbetingelser
 • Overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder
 • Fremsende nyhedsmails
 • Sende markedsføringsinformation via e-mail

Dine oplysninger gennemgås løbende, og oplysninger der ikke længere er relevante slettes. Konstateres fejl, rettes de.

Det forudsættes, at du ved tilmelding til Oskar Davidsen & Co' nyhedstjenester frivilligt oplyser visse personoplysninger, så vi kan fremsende relevante nyhedsmails m.v.

Disse oplysninger indsamler vi i forbindelse med, at vi opretter dig som kunde:

Kontaktoplysninger

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens adresse
 • Virksomhedens telefonnummer
 • Virksomhedens e-mail adresse
 • Evt. indehavers navn, adresse og CPR-nr. ved personlig hæftelse


SIKKERHED FOR PERSONOPLYSNINGER

Vi har sikret os mod at dine oplysninger både teknisk og organisatorisk:

 • Hændeligt eller ulovligt bliver slettet
 • Offentliggøres
 • Går tabt
 • Bliver forringet eller forvansket
 • Kommer uvedkommende til kendskab
 • Bliver misbrugt
 • Behandles i strid med lovgivningen

Personoplysningerne opbevares kun på beskyttede og sikre servere inden for EU. Vi kan dog i praksis ikke beskytte dine data med fuldstændig sikkerhed, hvis nogen lykkes at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger og tiltvinger sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at undgå at uvedkommende får adgang til dine oplysninger.


FORMÅLET MED INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Oskar Davidsen & Co indsamler dine oplysninger:

 • For at forfølge vores legitime interesser. Når vi behandler dine personoplysninger til at forfølge vores legitime interesser, foretager vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af dit privatliv og for at sikre, at vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder
 • For at levere serviceydelser til dig i form af nyhedsmails og markedsføring

 
VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dog videregives de, hvis der er lov- eller myndighedskrav, som ikke kan omgås.

I visse tilfælde kan dine oplysninger overlades til IT-personer, der er tilknyttet Oskar Davidsen & Co. IT-personerne behandler alene dine personoplysninger efter instruks fra Oskar Davidsen & Co og kun til de formål, der står i vores persondatapolitik. IT-personerne er underlagt samme forpligtelser til beskyttelse af personoplysningerne som Oskar Davidsen & Co.

Dine data kan videregives til tredjeparter i det omfang, de er offentligt kendt, og for at varetage Oskar Davidsen & Co’ interesser. Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives, vurderes at vægte højere end Oskar Davidsen & Co’ i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart. Oplysningerne anvendes kun til målretning af annoncering og markedsføring med henblik på salg.

Oskar Davidsen & Co benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Disse tredjeparter har forpligtet sig til ikke at videregive oplysningerne og bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kunne ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun IT-personer i Danmark eller i lande, der giver dine oplysninger den tilstrækkelige beskyttelse.


DINE RETTIGHEDER OM PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING AF DEM

Du kan få information om, hvilke personoplysninger Oskar Davidsen & Co har om dig. Du kan også gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Endvidere kan du tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver brugt oplysninger om dig, hvis de oplysninger, der bruges om dig, er forkerte eller vildledende, og du har ret til at få dem ændret eller slettet.

Senest én måned efter du har bedt om udlevering, ændring eller sletning af dine data udleverer Oskar Davidsen & Co de ønskede data, retter dem eller sletter oplysningerne. Når oplysningerne er blevet udleveret, kan du tidligst få oplysninger igen efter seks måneder.


HVOR LÆNGE KAN I GEMME MINE OPLYSNINGER?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til dig. Når vores relation til dig ophører, beholder vi dine personoplysninger i en periode, der gør os i stand til at: beholde vores forretningsdokumenter til at overholde dokumentationskrav i henhold til loven; forsvare eller fremsætte retskrav og behandle eventuelle klager.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Hvis der er nogen oplysninger, som vi af tekniske årsager ikke er i stand til at slette helt fra vores systemer, vil vi foretage passende foranstaltninger for at forhindre enhver yderligere behandling af disse oplysninger.


KONTAKT

Henvendelse om persondatapolitikken skal ske til info@oskardavidsen.dk. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 285. sal
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hvis du ikke længere vil modtage nyhedsbreve m.v. fra Oskar Davidsen & Co, kan du benytte vores mail info@oskardavidsen.dk til at begære oplysningerne slettet eller rettet. Oskar Davidsen & Co vil efterfølgende slette eller retter dine oplysninger inden for én måned.

Har du spørgsmål om Oskar Davidsen & Co’ persondatapolitik kan du rette henvendelse til Oskar Davidsen & Co på ovennævnte e-mail adresse.